Vi deltager i projektet Bioraffinering Fårup Biogas. Det er et projektmodningsprojekt, der skal afklare mulighederne for at etablere et grønt bioraffinaderi til fremstilling af græsprotein til foder. Læs mere om ordningen her: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

Seneste nyt

Varsler (Lugtegener, flytning mm):

Historie

OL Biogas var med til at udvikle et af de første større biogasanlæg omkring 2002. Dengang blev biogassen brugt som brændstof til en motor som drev en generator. Produktionen var her el og spildvarme fra motoren. I 2020 indviede OL Biogas den seneste ombygning og er dermed i forreste linje med opgradering af biogas til naturgas. Biogasanlægget er forbundet via en ca. 9 km lang rørledning til nærmeste tilslutningspunkt til naturgasnettet. Anlægget forventes at producere omkring 5 millioner m3 naturgas svarende til det årlige forbrug i ca. 3000 parcelhuse.

OL Biogas baserer hovedsageligt produktionen på afgrøder og gylle fra egne og naboers stalde og marker. Produktionen vil i stigende grad baseres på 2. generations råvarer såsom halm, dybstrøelse, majs, græs mv.  Anlægget er ligeledes udstyret med biologiske luftfiltre, som sikrer at lugtgener ikke er noget der vil forekomme så ofte.

 OL Biogas ejes i dag af Carsten Thesbjerg og Morten Simonsen, som også sammen driver en landbrugsejendom med 1800 søer og ca. 400 hektar. Carsten er daglig leder af biogasanlæg og markbrug, hvor Morten er daglige leder af svineproduktionen.