Anlæg

Grøn energi

Biogas er vedvarende energi, som har til formål at reducere de fossile brændstoffer og i fremtiden endda erstatte det. Processen ved fremstilling af biogas foregår således ved udrådning af organisk materiale såsom græs, majs, husdyrgødning, halm osv. Underprocessen renses gassen til samme kvalitet som naturgas, hvorefter det ledes ud på naturgasnettet.
På denne måde har man hermed omdannet metangassen til vedvarende energi, som ellers ville være afgasset på landmandens mark. Efterfølgende køres den afgasset bio gylle til landmanden, hvorefter den bruges til gødning af afgrøderne på marken. OL Biogas producere ren naturgas og bidrager dermed til den grønne omstilling og en endnu grønnere fremtid.Opgraderingsanlægget

Opgraderingsanlægget hos OL biogas er leveret af Ammongas. Opgraderingsanlægget renser biogassen for den CO2 der naturligt opstår når biomassen gærer. Opgraderingsanlægget optager CO2 fra biogassen ved at vaske biogassen med en aminopløsning, en bionedbrydelig gren af ammoniak, som er i stand til nemt at absorbere CO2’en. Efter absorberingen opvarmes aminen, og frigiver derved igen CO2. Herefter består biogassen af 99% ren metan, og gassen komprimeres. Nu kan biogassen afleveres til gasnetdistributøren og bruges i gasnettet på lige fod med naturgas.

Opgraderingsanlægget udleder ikke spildevand, og har et lavt vandforbrug, da den fugtige biogas afgiver sin fugt til anlægget løbende. Aminen der anvendes forbliver i systemet, og er i et separat system fra det anvendte kølevand og hedtvand til opvarmningen. Samtidig kører anlægget stort set automatisk, og er beregnet til at være i drift døgnet rundt, hele året.

For at opnå højest mulig virkningsgrad, altså få mest muligt for pengene, genbruges varmen der får aminen til at frigive CO2 ved at trække den ud gennem en varmeveksler. Varmen kan herefter bruges til andre formål, f.eks. til at forvarme biomasse eller til gæringsprocessen. Herved undgås unødvendige tab og der spares penge.

Samarbejde

Der ligges meget vægt på at værne om det lokale samfund, så at flest muligt får gavn af anlægget.
Vi har på den måde samarbejde med Vognmand Micheal D. Johansson, som sørger for transporten af gylle og spildevand mellem vores tanke på biogassen og omegn.

Vi har ligeledes samarbejde med følgende: